top of page
massa logo

מסה- כתב עת לאדריכלות

קול קורא- גיליון "אדמה"

עורכים: קרן קריסטינה מנדז׳ול, ליאור אורגד ואלי קלר

 

מקורה של השאלה ״מהי האדמה?״ היא בשפה. אדמה הינה מקור וקצה, התחלה וסוף, מושג מופשט ובאותו הזמן, ישות גשמית ביותר. חקירתה דורשת חיפוש אחר מקורותינו, שכן הקרקע מחזיקה בתוכה את ההריסות והזיכרונות של תרבויות העבר, אך היא גם מכילה בתוכה את חומרי הבנייה של העתיד לבוא. האדמה היא על זמנית, מקבצת בתוכה את העבר, ההווה והעתיד; היא הקצה המוחלט ומעבר לאטימותה של האדמה, אין ביכולתנו להביט.

 

הדיון על אדמה, ארץ, טריטוריה, שדה, עפר, קרקע, יסוד או בסיס—earth, land, territory, soil, ground– - מציב פרשנויות ותובנות מרובות שבעזרתן ניתן להבין את המרחב הפיזי והקיומי. ארכיטקטורה היא דיסציפלינה אשר מכילה בתוכה את כל אותן האפשרויות המייצרות יחס והבנה של האדמה ככלי, מקור, השראה או בסיס:  יצירה אדריכלית בנויה במהותה מחומרי האדמה ומושרשת בצורה כזו או אחרת בתוכה; טומנת אפשרות ליצירת מרחב, טריטוריה וזהות. האדריכלות מוצאת עצמה ביחסים אדוקים ולפעמים במאבק אל מול כוחה של האדמה—כוח משיכתה, זיכרונה, כוחה להחזיק את משאביה, ולהניס ולחרב את היושבים עליה ובתוכה.

 

 ביטוייה הגרפיים, הטקסטואליים, והמרחביים של האדמה מוצאים עצמם נעים באופן הפרגמטי ביותר בו האדמה מיוצגת במפות טריטוריאליות המקבעות גבולות מדיניים כמו היו טבעיים ובמפות טופוגרפיות כקו המסמן גובה, או כאלמנט אטום ויציב בשרטוט החתך האדריכלי; דרך סיפורים מקראיים או כתבים היסטוריים, טקסטים פילוסופיים ופוליטיים, ותיאורים פואטיים, אשר משאילים לאדמה משמעות אנושית, קיומית ואתית;  חתכים גיאולוגיים וניתוחים סיסמוגרפיים אשר מציגים את שכבות הזמן החורגות מעבר לקנה המידה האנושי, וחושפים את העובדה כי אותה האדמה—למרות יציבותה הנראית לעין—הינה מסה תזזיתית, הנמצאת בתנועה מתמדת ובעלת כוח משל עצמה.

 

גיליון ׳אדמה׳ של כתב העת ׳מסה׳ יבחן מושג זה על שלל הופעותיו ומשמעויותיו בהקשר המרחבי ככלל, ובשדה התרבותי והמקומי בפרט. אנו מחפשים הצעות, טקסטים ופרויקטים ויזואליים אשר דנים במנעד המשמעויות של מושג זה, ומציעים פרשנויות מקוריות וייחודיות להבנתו בהקשר המקומי השנוי במחלוקת. קורא הגיליון ייחשף וידון בצורות השונות בהן האדמה עצמה, לכאורה אוניברסלית, פשוטה ומובנת, מפרה את הגבולות המוצבים לה על ידי תרבויות אנושיות, ומוצאת ביטויים שונים ומגוונים באופן בו אנו תופסים, מנסחים, מייצגים, הוגים ומייצרים את המרחב סביבנו.

הנחיות להגשת תכנים:

  1. ההצעות הכתובות ייבחנו על בסיס אבסטרקט של עד 500 מילה.  על האבסטרקט להכיל מידע לגבי תוכן הטקסט,  אורך הטקסט המשוער , רשימת ביבליוגרפיה עליה יתבסס הטקסט ורשימת דימויים מצורפים (הרשימה תכלול קרדיטים).

  2. ההצעות הוויזואליות - איורים,  דימויים,  צילומים ועוד- ייבחנו על פי תיק עבודות שישלח בקובץ .PDF או באמצעות קישור לאתר אינטרנט.  ניתן ורצוי לשלוח סקיצות לפרויקט חדש.

  3. כלל ההצעות יוגשו כקובץ .PDF שם הקובץ יכיל בתוכו את שם המאמר/יצירה ושם המחבר/יוצר.

  4. במידה והאבסטרקט יתקבל,  יתבקשו המחברים להעביר את המאמר המלא למערכת כתב העת תוך חודש ימים.

  5. שפות אפשריות לכתיבת האבסטרקט הינן: עברית ואנגלית, בהמשך התהליך יתאפשר פרסום המאמר בערבית.

את החומרים יש לשלוח לכתובת המייל

massa.arch@gmail.com

עד יום שני,  ה- 3 בדצמבר 2018

 

נא לכתוב בשורת הנושא של המייל את סוג הקובץ,  שם הגיליון ושם הכותב/ת

[ אבסטרקט עבור גיליון אדמה_ שם המחבר]

bottom of page